Sprekers

A critical look at aesthetics in orthodontics

Lately, a substantial increase of patients willing to undergo corrective treatments for improvement of minor or major aesthetic flaws has been reported. The so-called ‘cosmetic Zoom boom’ will continue to fill the dental offices with potential new patients in search of quick-fix ‘six-months-smiles’ or cost-effective ‘limited orthodontic treatments’ to satisfy their cosmetic dental concerns. Whatever tempting easy sells of short-term pure cosmetology approaches might be to fill the dentists’ coffers, a reliable and knowledgeable orthodontic professional knows that the bitterness of treatment relapse and the necessity of future substantial retreatments will remain long after the first impact of a cheap pure smile enhancement is gone - leaving patients disappointed and damaging the image of our specialty. Instead. providing custom-made patient-centered evidence-based care with emphasis on comprehensively addressing also concomitant occlusal, skeletal or functional problems besides the mere aesthetic issue should be the gold standard to achieve not only beautiful but maintainable results which are worth the patient’s sacrifices and the clinician’s efforts. The speaker will address six relevant questions which need to be answered to assure customized patient satisfaction.

Common and uncommon treatment strategies for missing teeth

Patients affected by uncommon intraoral situations due to agenesis or transpositions, impacted or retained teeth, tooth malformations such as dilaceration or enamel dysplasia, and the entire range of dental trauma require unusual treatment approaches. The therapeutic challenge in these patients is to select 1. the most appropriate orthodontic strategy without extremely sophisticated mechanics, 2. to keep treatment time within acceptable limits for not risking iatrogenic damages p.e. major root resorptions and 3. to avoid the necessity for a future extensive implanto-prosthodontic rehabilitation. The speaker will present an interesting array of complex clinical patients who were treated by application of simple, but efficient mechanics and providing long-term follow up records. The focus will not only be on the upper aesthetic zone, but equal attention will be given to addressing space closure in the maxillary and mandibular posterior segments where pure straight-wire mechanics might not be sufficient without some accessories.

Dr. Ute Schneider-Moser  

 1985 DDS University of Mainz, Germany  

1987 Private practice in Bolzano, Italy together with Dr. Lorenz Moser  

1990 Active Member of the SIDO (Società di Ortodonzia Italiana)

1999 Diplomate of the Italian Board of Orthodontists (IBO)  

2010 Specialty in Orthodontics, University of Ferrara, Italy

2010 Brainerd F. Swain Award of Excellence, EHASO

2011 Active Member of the EHASO (Angle East)  

Since 2011 Visiting professor, Dep. of Orthodontics University of Ferrara, Italy  

2012 President of the Accademia Italiana di Ortodonzia (AIdOr)

2019-20/21 President Angle East (EHASO)

Since 2021 Adjunct Associate Professor, Dep. of Orthodontics, University of Pennsylvania, USA

Publications in peer-reviewed journals and two chapters in orthodontic textbooks

Reviewer for AJODO and Angle Orthodontist

Functional and esthetic challenges fototal rehabilitations
Binnen de restauratieve en esthetische tandheelkunde staat orthodontie vaak aan de basis van de totaalrehabilitatie. In onze praktijk maken wij altijd een uitgebreid plan voordat begonnen kan worden met een rehabilitatie. In deze planning wordt gebruik gemaakt van een gezichtgerelateerde behandelplanning waarna er digital een wax-up gemaakt wordt voor de client, zodat vooraf duidelijk is wat er moet gebeuren op het gebied van functie en esthetiek. In veel van de casussen is de positie van elementen niet ideaal om met een goede restauratieve oplossing te komen die esthetisch en duurzaam voldoet. Hierbij speelt het aangezicht ook een grote rol. Bij goede ondersteuning van de weke delenkunnen we het beste uit de glimlach halen. Om onnodige restauratieve behandeling en verlies van weefsel te voorkomen is nauwe samenwerking met orthodontisten onmisbaar. Wij streven ernaar om zo minimaal invasief mogelijk te werken met een maximaal resultaat. Goede communicatie en samenwerking is de sleutel.


Xander Rijpstra en Geert Landman
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/xander-rijpstra-a9592577/
Linkedin: https://www.linkedin.com/mwlite/in/geert-landman-4668732b

Xander Rijpstra Geert Landman
De plastische kijk op aangezichtstrauma – reconstructie van de weke delen

Tegenwoordig associëren veel mensen plastische chirurgie met cosmetische operaties zonder duidelijke medische noodzaak. Plastische chirurgie is echter veel meer dan dat. De oorsprong van de plastische chirurgie ligt in het functioneel reconstrueren van verminkingen van het aangezicht, meer dan 2500 jaar geleden. U wordt meegenomen door de geschiedenis en ontwikkeling van de plastische chirurgie. Met dat beeld op het netvlies zijn de huidige principes van de reconstructieve plastische chirurgie beter te begrijpen.

Bij trauma van het aangezicht zijn vrijwel altijd de weke delen betrokken – dit kan uiteenlopen van kleine snijverwondingen tot uitgebreid weke delen letsel waarbij weefsel ontbreekt. Afhankelijk van het defect en rekening houdend met de eerdergenoemde principes wordt een reconstructieplan gemaakt. Bij uitgebreid ossaal en weke delen letsel is dit uiteraard teamwork. U krijgt voorbeelden te zien van verschillende (combinaties van) technieken voor reconstructies van het aangezicht.

Johan WijbengaNa het gymnasium in Leeuwarden heeft Johan Wijbenga (1981) in 2005 de studie Tandheelkunde afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens de opleiding kreeg hij – onder andere door de commandoresecties – een grote belangstelling voor de kaakchirurgie. Om zich hierin te kunnen specialiseren heeft hij, eveneens aan Rijksuniversiteit Groningen, aansluitend Geneeskunde gestudeerd en in 2009 afgerond. Gedurende die periode heeft hij naast de studie in deeltijd gewerkt als tandarts met als aandachtsgebieden esthetische tandheelkunde en 3D-technieken. Tijdens de co-schappen Geneeskunde kwam hij terecht bij de plastische chirurgie en werd toen gegrepen door de reconstructieve en esthetische chirurgie van het hoofd-/halsgebied en aangezicht. Hij specialiseerde zich vervolgens tot plastisch chirurg in het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Isala Klinieken Zwolle. Sinds 2018 is hij als plastisch chirurg lid van de maatschap Plastische Chirurgie Oost Nederland (PC Oost) en werkzaam in het ZGT te Almelo/Hengelo, Medisch Spectrum Twente en de Velthuis Kliniek Enschede.Prof. Douwe Draaisma

Prof. Douwe Draaisma is bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij ontving in 1990 de Heymans Prijs van het Nederlands Instituut van Psychologen voor zijn onderzoek naar de geschiedenis van de psychologie. Zijn grootste succes is het boek Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. De uiteenzetting over het autobiografische geheugen won onder andere de NWO Eurekaprijs in 2013. Daarnaast werd het boek in twintig talen vertaald. Draaisma schreef onder meer over de recente geschiedenis van het hersenonderzoek (Ontregelde geesten, 2006), over het zogenaamde reminiscentie-effect en de relatie tussen geheugen en tijd (De heimweefabriek, 2008) en over vergeten en verdrongen herinneringen (Vergeetboek, 2010). Zijn publicaties worden geroemd om zijn heldere uiteenzettingen en prettige schrijfstijl en dat in combinatie met ingewikkelde onderwerpen die zich afspelen in de menselijke geest. Draaisma’s meest recente werk, De dromenwever (2013), gaat over vraagstukken bij dromen. Waarom accepteer je in je droom bizarre situaties als volkomen vanzelfsprekend? En betekenen dromen eigenlijk wel iets?

Wat medici over vergeten moeten weten
De fabrieksinstelling van ons geheugen is niet onthouden en leren, maar vergeten. We vergeten veel meer dan we ooit zullen onthouden. Al ver voor het begin van de ouderdomsvergeetachtigheid worden we geconfronteerd met specifieke soorten van vergeten. Hoe kan het dat uw collega wel uw idee onthouden heeft, maar vergeten is dat het úw idee was? Welke vormen van vergeten zijn leeftijdsgebonden? Kun je opzettelijk vergeten? Hoe verhoudt de beleving van pijn zich tot de herinnering aan pijn? Welk aandeel heeft het geheugen in de illusie dat het leven sneller gaat als je ouder wordt? En vooral: wat zou een arts over herinneren en vergeten moeten weten bij het uitoefenen van zijn praktijk? Of voor de beslissing te stoppen met zijn praktijk?