Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/haarlem/domains/vvonajaar.nl/public_html/inc_lang.php on line 5
VvO Najaar

Sprekers

Professor Dr. Yijin Ren

Dr. Yijin Ren has been a full Professor at University of Groningen since 2007, head of Department of Orthodontics and program director since 2008 at University Medical Centre Groningen (UMCG). In 2015 Dr. Ren was appointed director of W.J.Kolff Institute of Biomedical Engineering and Materials Science, named after Prof. W.J.Kolff, the father of artificial organs. The Kolff Insititute is the only engineering institute in the Netherlands embedded in an academic hospital. Dr. Yijin Ren her scientific interest is mainly on downward translational research in the field of biofilms and biomaterials. Further Dr. Ren is also active in research on clinical applications of 3D imaging and 3D printing. She is a consultant orthodontist in the North Netherlands Cleft Lip and Palate Team.

Bone Anchored Maxillary Protraction in Cleft Children with Class III Malocclusion
Evidence is scarce regarding the treatment options in cleft children with Class III malocclusion. Inappropriate dental camouflage compromises the treatment outcome skeletally and esthetically, and may result in a lengthy secondary orthodontic intervention in preparation for an orthognathic surgery. This controlled study evaluated the effect of bone anchored maxillary protraction therapy in cleft children with Class III malocclusion using CBCT derived 3D surface models. Three age-matched groups including both cleft subjects (N=11 for both Class III and Class I/II malocclusion groups) and non-cleft subjects with Class III malocclusion, served as controls. 18 cleft patients below the age of 12 were included. Intermaxillary elastics were worn three weeks after the placement of four bone plates. Profile photos and CBCT scans for each patient were taken before (T0) and 18 months after the protraction (T1). 3D measurements were made in the treatment subjects using CBCT tomographic color mapping method. A 2D lateral cephalogram was reconstructed out of the CBCT scans of each patient and were compared with those from the control groups. Two thirds of the treatment subjects showed improved lip projection. The most significant skeletal changes were observed at the zygomatic regions and at the maxillary complex. Compared with the controls, the treatment group showed significant increase in the SNA and ANB angles, increased Wits appraisal, a more forward movement of point A and overjet improvement (P<0.05). No unfavorable changes were observed at the vertical dimension, nor in the incisor inclinations. Mandibular growth during the observation period at the sagittal and vertical dimensions appeared comparable with all controls. The present study demonstrated the efficacy of bone anchored maxillary protraction therapy in cleft children with Class III malocclusion after 18 months. Preliminary data with a follow-up up to 5 years after maxillary protraction showed favorite results. Long term follow-up data are yet needed in respect to the stability of this treatment modality. 

Professor Dr. Asbjørn Hasund

Cand. Odont. , University of Oslo Spec. in Orthodontics,  Oslo and Chicago, 1962

Head of the Orthodontic Department University of Bergen until 1981

Head of the Orthodontic Department University of Hamburg until 1995

Lecturer and Private practitioner until today

To extract or not to extract is NOT the question, however, WHEN. A timetravel through Orthodontics.
For more then hundred years the discussion Ex / Non-Ex has past through our profession. A central fighter was Dr. Angle himself, whose point of view was Non-Extraction in Orthodontics. The reference to his fight against Dr. Case, supporter of Extraction Therapy, is classical in the orthodontic literature. After them we will meet names as Tweed, Strang, Brodie, Lundstøm, Selmer-Olsen, Begg, Hauser, Reitan, Cetlin, Kjellgren, Hotz and Damon. Key words in the further discussion are morphology, function, esthetics and stability. Is there a freedom to expand ?Is there a freedom to retrude or protrude ? The nature may help us to decide.

Selma Penseel

Selma Penseel is directeur van Smart&Able, bureau voor communicatie en lobby. Zij was eerder hoofd communicatie en woordvoering bij de NPO en bekleedde diverse functies als hoofd communicatie bij ontwikkelingsorganisaties. Ze werkte mee aan verschillende campagnes van de PvdA en is politicoloog. Zie ook smartandable.nl

Denk niet aan een roze olifant. Over hoe de media werken en niet werken
Over communicatie en lobby wordt vaak veel te ingewikkeld gedaan, maar dat hoeft helemaal niet. Er zijn een paar simpele regels te volgen die ervoor zorgen dat een boodschap van een bedrijf of organisatie goed over het voetlicht komt. Of om ervoor te zorgen dat een crisis tot een goed einde wordt gebracht. Dat vergt wel precieze voorbereiding en doortastend optreden: het is beter door het vuur te springen dan erdoor te kruipen. En, denk niet aan een roze olifant…

Dr. Joris Muris

Joris Muris (8-11-1974, Geleen) is in 2001 als tandarts afgestudeerd aan de K.U. Leuven (België) en is sindsdien werkzaam in de algemene tandartspraktijk. Sinds 2003 is hij ook verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Eerst gaf hij preklinisch onderwijs bij de (toenmalige) afdeling Orale Functieleer en werkte hij in de stafkliniek van die afdeling. Vanaf 2005 is hij werkzaam bij de sectie Tandheelkundige Materiaalwetenschappen waar hij onderzoek doet naar de diagnostiek en klinische aspecten metaalallergie geassocieerd met orale blootstelling. Zijn proefschrift (2015) getiteld palladiumallergie in relatie tot tandheelkunde was opmerkelijk door de nauwe samenwerking met de afdelingen Pathologie (Klinische Immunologie) en Dermatologie (Allergologie) van het VUmc in Amsterdam. Deze groep is erin geslaagd de gevoeligheid van de palladiumallergietest aanzienlijk te verbeteren. In 2012 ontving Muris daarvoor de Jan Wahlberg Prize van de European Society of Contact Dermatitis (ESCD). Sinds eind 2015 is hij ook Chef de Clinique van de sectie Integrale Tandheelkunde van het ACTA waar hij een centrale rol heeft in patiëntenzorg en het klinische onderwijs van de Masterstudenten. Daarnaast is hij sinds 2012 voorzitter van de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) en sinds de oprichting eind 2016 bestuurder (secretaris) van de vereniging Kennis Instituut Mondzorg (KIMO). 

Metaalallergie en orthodontie

Binnen de orthodontie speelt de toepassing metaal een centrale rol. Allergie voor metalen en nikkel in het bijzonder is een bekend fenomeen. Echter, er bestaat veel onduidelijkheid over de klinische relevantie als het gaat om allergie voor metalen als gevolg of tijdens orthodontische (na)behandelingen. Een verklaring voor deze onduidelijkheid schuilt mogelijk in het lokale immuunsysteem van de orale slijmvliezen, welke een overwegend tolerogeen karakter heeft. Het doorgronden van deze specifieke immunologie vereist enige kennis op dit gebied, welke dan ook zal worden opgefrist. Aan de hand van casuïstiek wordt duidelijk dat metaalallergie binnen de orthodontie wel degelijk klinisch relevant kan zijn en een aandachtspunt van iedere orthodontist zou moeten zijn.

Thomas Maal

Thomas Maal is associate professor 3D imaging en 3D printing en coördinator van het Radboudumc 3D Lab. Het doel van dit 3D Lab is technologische innovaties in de patiëntenzorg te integreren en patiënt specifieke oplossingen te kunnen bieden. Deze innovaties bestrijken een breed toepassingsgebied: van dentoalveolaire ingrepen, orthodontische behandelingen en orthognathe chirurgie tot complexe aangezichtsreconstructies. Het 3D Lab werkt inmiddels met meer dan 15 afdelingen in het RadboudUMC. Ook zijn er diverse landelijke en internationale samenwerkingsinitiatieven.

3D beeldvorming en 3D planning binnen MKA en orthodontie

De afgelopen jaren heeft 3D beeldvorming (CBCT, digitale gebitsmodellen en 3D fotografie) zich ontwikkeld tot een waardevolle techniek. Door gebruik te maken van verschillende medische beelden is het mogelijk betere diagnoses te stellen en operaties virtueel in 3D voor te bereiden. 3D beeldvorming biedt tevens de mogelijkheid resultaten objectief te evalueren. Op deze manier kunnen verschillende behandelstrategieën worden geëvalueerd en ontstaat een optimale patiënt specifieke oplossing.

Edwin OngkosuwitoWat draagt 3D beeldvorming bij aan de orthodontische behandeling?


Henk de Velde

Henk de Velde, geboren 12 januari 1949 te IJsselmuiden. Hij volgde de Hogere Zeevaartschool te Amsterdam. Zeilde 6 keer rond de wereld, waarvan 5 keer solo en 3 keer non-stop. Het langste tijd dat hij alleen op zee zat was 147 dagen. Hij schreef 15 boeken. Het was een jongensdroom. Hij zag een schip als een soort mysterie; je wist niet waar het vandaan kwam en je wist niet waar het naar toe ging. Toen de jongen de jaren des onderscheids bereikte koos hij om kapitein te worden. Toen hij de kunst van het zeemanschap machtig was, besloot hij zee-zeiler te worden. Zijn eerste reis was met zijn ex-vrouw Gini, van 1978 tot 1985. Zijn zoon Stefan werd op Paaseiland geboren. Uiteindelijk noemde hij zich “single-hander”. Hij zwierf over de hele wereld, een, twee, zes keer omdat de wereld rond is en er is niets meer te ontdekken was dan enkel meer ervaringen. Uiteindelijk komt hij thuis. Een zeevaarder is op zoek naar nieuwe bestemmingen achter de horizon en sommige van de gekozen bestemmingen zijn moeilijk te bereiken. Wij creëren, we maken fouten, we verbranden bruggen, we bouwen nieuwe. De keuze is aan onszelf. Dat is de uitdaging! Hij geeft lezingen over het volgen van je hart. www.henkdevelde.com

Dr. Sjoerd Smeekens

In 1997 afgestudeerd aan de universiteit van Nijmegen. Na 10 postdoctorale universiteitsjaren in Basel (CH) en Freiburg (D), werd de Zwitserse specialisatie in de reconstructieve tandheelkunde (SSRD) en de Duitse specialisatie in prothetische tandheelkunde en materiaalkunde (DGPro) behaald en promoveerde hij in Freiburg. Dr. Sjoerd Smeekens is erkend tot Europees specialist in prosthodontics (EPA), heeft een kliniek en academie voor reconstructieve tandheelkunde te Beuningen, is bestuurslid van de NVVRT en als extern docent aan de universiteiten van Nijmegen en Pennsylvania (USA) werkzaam.

Orthodontie vanuit reconstrief oogpunt

De grootste intraorale bedreiging bestaat tegenwoordig niet meer uit alleen cariës en parodontitis. Het zijn regelmatig functionele problemen die een duurzaam gebitsbehoud in de weg staan. Functionele problemen manifesteren zich in vele verschijningsvormen, vaak zonder dat de patiënt hier last van heeft. Het is een enorme uitdaging om deze functionele risico's in een vroeg stadium te kunnen herkennen. In het bijzonder wordt het verlies van tandweefsel en de daaruit voortvloeiende positieverandering van gebitselementen besproken. De oorzaak gerelateerde behandeling bestaat uit het orthodontisch terug brengen van de gebitselementen naar hun juiste positie. Deze voordracht laat zien hoe met een systematische aanpak de risico's gediagnosticeerd kunnen worden. Tevens wordt belicht hoe dit de planning, de behandelingsstappen en het eindresultaat positief beïnvloedt.

Dr. Paola Carvajal Monroy

Paola L. Carvajal Monroy  is in 2009 Cum laude afgestudeerd als tandarts in ACTA, Amsterdam en heeft in 2013 de specialistenopleiding Orthodontie afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij promoveerde in 2016 met haar proefschrift over spierregeneratie bij kinderen met een schisis bij de afdeling orthodontie en craniofaciale biologie van het Radboudumc. Paola is werkzaam aan het ErasmusMC /Sophia Ziekenhuis waar zij kinderen met schisis en andere bijzondere (aangeboren) afwijkingen behandeld. 

Regenerative medicine: a new approach for cleft palate surgery
Kinderen met een aangeboren gespleten gehemelte (schisis) hebben moeite met spreken, slikken en zuigen. Ondanks succesvolle chirurgische correctie van de gehemeltespieren tijdens de sluiting van de spleet is de spierregeneratie incompleet en wordt een optimale functie vaak niet behaald. De lange termijn regeneratie van zachte gehemelte spieren werd bestudeerd na excisioneel letsel in het in vivo model. Daarnaast, worden de spiervezeltype verdeling en de expressie of satellietcellen-markers onderzocht in ex vivo spierweefsel. Na verwonding begint spierregeneratie met de activatie, rekrutering, proliferatie en differentiatie van satellietcellen vanuit de wondranden. Echter, gerekruteerde gedifferentieerde myoblasten in de wond blijken niet nieuwe spiervezels te kunnen vormen en grote hoeveelheden collageen worden afgezet in het wondgebied. Fibrose en onvolledige spierregeneratie belemmert het functioneel herstel van de zachte gehemelte spieren na een gespleten gehemelte reparatie.  We bevestigen eerdere observaties dat differentiatie van satellietcellen uit branchiomere hoofdspieren wordt vertraagd in vergelijking met de spieren van de ledematen. Deze vertraging in differentiatie zou kunnen bijdragen aan de gebrekkige regeneratie van branchiomere hoofdspieren na letsel. Nieuwe therapieën gebaseerd op weefselregeneratie bieden nieuwe perspectieven voor de behandeling van patiënten met een aangeboren gespleten lip en/of gehemelte. *Dit onderzoek werd gefinancieerd door een Mozaiek grant van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO, 017.009.009) en de AO Foundation (S-13-167C)